Brandglas

Brandglas ger skydd mot flammor, rökgaser och stora temperaturökningar. Brandglas används för att förhindra brandspridning i byggnader.

Vi levererar glas i enkelglas eller isolerglas utförande i E, EW samt EI.
Från E 15 till EI 60. Klassning EI 120 tillverkas enbart i isolerglas utförande. Merparten av brandskydds glasen går att kombinera med ytterligare funktionsglas såsom solskydd-, energi- eller ljudreducerande glas.

För att hjälpa till med den bästa lösningen behöver vi få veta.

Önskad brandklass samt antal minuter – 
E-klassen stoppar lågor och rök i angivet antal minuter men inte värmestrålning. EW-klassen stoppar värme, rök och värmestrålning i angivet antal minuter. 
EI klassen stoppar värme, rök och värmestrålning i angivet antal minuter där temperaturen mäts direkt på glasytan.

Interiör eller exteriör – Vissa brandglas tål inte UV-ljus och kan därför endast användas interiört.

Brandsida – Om den tänkta brandsidan är känd eller okänd. Detta är viktigt främst vid isolerglaskonstruktioner med brandglas.

Konstruktion – Vilket byggsystem ska glaset ingå i?
Olika system fungerar på olika sätt vid brand och har därför skiftande typgodkännanden..

Storlek på glasen – I typgodkännanden för ett brandglas är de maximala måtten angivna. Det är därför viktigt att vi redan i offertstadiet vet hur stora de största glasen är.

Krav på personsäkerhet, ljud eller U-värde – I många fall där brandglas skall användas finns även andra krav att ta hänsyn till såsom personsäkerhetsklass, ljudreduktion eller U-värde.