Härdat Glas

Härdat glas är ett floatglas som tillverkas genom upphettning och efterföljande snabb avkylning. Detta framgångssätt ger glaset inre spänningar som gör det starkare och mer slagtåligt än vanligt glas, och om det går sönder splittras det i många små bitar i stället för glasskärvor, vilket minskar risken för personskada.

härdat-glas-independent-ab

Härdat glas är ett floatglas som tillverkas genom upphettning och efterföljande snabb avkylning. Detta framgångssätt ger glaset inre spänningar som gör det starkare och mer slagtåligt än vanligt glas, och om det går sönder splittras det i många små bitar i stället för glasskärvor, vilket minskar risken för personskada.

På denna glastyp är kanten inte slipad. Med avdragen kant, dvs det är med en enkel avfasning av kanterna. Detta för att undvika skärskador vid hantering av glaset.

Vi rekommenderar dock att du alltid ska använda handskar när du arbetar med glaset. Glaset används typiskt till montering i dörrar och fönster. Här hittar du härdat glas i tjocklekar från 3-12 mm och typerna klar, frostat, färgat, fri form och järnfattigt.