Säkerhetsglas

Risken för personskador begränsas med säkerhetsglas.

skyddsglas-independent-ab

Säkerhetsglas är glas som förhindrar skärskador och minskar andra personskador. Användningsområdena för säkerhetsglas är fönster, fasader, tak, golv, dörrar, entrépartier, trapp- och balkongräcken, uteplatser, balustrader, mellanväggar, spegelväggar, duschkabiner, inredningar till badrum och kök och mycket mer.

Säkerhetsglas används främst för att förhindra personskador vid glasbräckage. Härdat glas står emot betydligt högre belastningar än vanligt glas och om detta glas skulle spricka granulerar det till en mängd småbitar som inte är vassa, vilket minimerar risken för allvarliga skärskador.

Laminerat glas används främst vid risk för nedstörtning mellan våningsplan i väggar eller i balkong- eller trappräcken.

Vi levererar häradt glas i tjocklekar mellan 4-19 mm och laminerat glas från 6,38 mm till 21,52 mm.